FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रमेश सुवेदी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशान subedib83@gmail.com 9818245730
संजय कुमार स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा sanjaykchand@gmail.com ९८४५०५९११९
राजिव कुमार कर्ण सि.अ.हे.व. अधिकृत स्वास्थ्य 9845187204
जयप्रकाश यादव सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा ito.pakahamainpurmun@gmail.com 9814288723
नागेन्द्र चौधरी लेखापाल लेखा ९८५५०३४४८६
भोला साह कलवार ईन्जिनियर प्राबिधिक ९८१२२१६८८१
रामप्रवेश प्र. चौरसिया खरिदार प्रशासन 9814216423
सुधांशु शेखर प्रसाद खरिदार योजना तथा प्रशासन Sarrof.santosh98453@gmail.com ९८०७१६४१६७
अमोद चौरसिया रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र yojana.amod@gmail.com 9821223816
संजय राम खरिदार प्रशासन sanjayram921@gmail.com 9809199277
ताजेश्वर प्र. कोइरी खरिदार प्रशासन 9815229328
हरिन्द्र प्र. चौरसिया खरिदार प्रशासन 9821187070
रामवहादुर प्र. बरै खरिदार प्रशासन 9811821345
कर्माचरी संकेत नं. १२१९०२ प्रेमनाथ साह पशु अधिकृत पशु सेवा ९८०६८६३६००
हरिनारायण प्र.चौरसिया ना.प्रा.स. कृषि harinarayanprasadchaurasiya267@gmail.com 9811136856
धुपलाल प्रसाद यादव अमिन नापी ९८६५१६०४९०
धनेन्द्र राज पाण्डेय प्रा.स. पशु 9802932445
चन्द्रशेखर कुमार यादव एम.आई.एस.अपरेटर पञ्जीकरण शाखा chandrashekharyadav@gmil.com ९८०९२२९१६२
प्रियंका साह फिल्ड सहायक पञ्जीकरण शाखा ९८१११६२९८९
छोटेलाल प्र.चौरसिया कार्यालय सहयोगी पशु ९८६४०४७०४९
शम्भु हजरा कार्यालय सहयोगी 9821146995
भवन हजरा चौकीदार 9821893393